DARI OLEH UNTUK DAN BERSAMA KEARIFAN LOKAL NUNUKAN MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG GLOBALISASI...